, Texte despre literatua franceza

    

PIERRE LOTI

"Constantinopla como dédalo" ["Constantinopol ca dedal"], în spaniolă, în Ciudades Mito, Modelos urbanos culturales en la literatura de viajes y en la ficción, Peter Lang, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2011, pp. 59-88.   Fragmento   Extract în franceză

Rătăcirea labirintică a lui Pierre Loti în Istanbul anunță ceea ce mai târziu Orhan Pamuk va numi o anumită „amețeală de tristețe”. Acest articol îl abordează pe autorul francez într-o perspectivă geocritică: ocolul și dedalul sunt căile originale, în perspectiva lui Loti, pentru a explora Istanbulul, a cuceri orașul, a-l găsi și a se găsi pe sine însuşi.

 

GERARD DE NERVAL

Prin Desdichado-ul dezamăgit, una dintre cele mai originale literaturi europene, revendică cu disperare, de mai bine de 160 de ani, libertatea Artei.

                         

 

 

FREDERIC DAME ŞI LAUTREAMONT

 

O parte din cercetările mele se referă la acest francez născut în Tonnerre, care a emigrat apoi la București, după Comuna din Paris. În momentul studiilor sale la liceul Louis Le Grand, Damé îl cunoaște pe Isidore Ducasse, zis Lautréamont. Împreună cu Alfred Sircos, Frédéric Damé este unul dintre dedicatorii Poemelor lui Isidore Ducasse.

Publicațiile mele despre acest subiect sunt următoarele:

 

1. Michel Wattremez, "La mort de Frédéric Damé", Cahiers Lautréamont, XXV-XXVI, 1er semestre 1993, Paris, p. 52. Cahiers Lautréamont - Bulletin de l'Association des amis passés, présents et futurs d'Isidore Ducasse  AAPPFID, 30 bis av. de Suffren, 75015 Paris. ISSN 0999-1921

 

2. Michel Wattremez, "Du neuf sur Frédéric Damé", Cahiers Lautréamont, XXIII-XXIV, 1er semestre 1992, Paris, pp. 35-39.

 

3. Michel Wattremez, "La réception de Gérard de Nerval en Roumanie (1855-1943)", cu un portret al lui Frédéric Damé.

4. Pentru o notă biografică mai detaliată, vă recomand să citiți Michel Wattremez, "De Lautréamont à la rue de l'Avenir: Frédéric Damé (1849-1907), un Français bucarestois fin de siècle" , Dialogos, Academia de Studii Economice, București, nr 23, 2011, pp. 77-90. 

Rezumatul în limba română al articolului :

Frédéric Damé (1849-1907) este cunoscut ca dedicator al poemelor lui Isidore Ducasse, zis Lautréamont. Articolul studiază procesul de românizare a acestui francez, naturalizat român, profesor, jurnalist, lexicograf, istoric. Damé constituie un caz perfect de bilingvism. Personalitatea sa universală stabilește o punte culturală între Franța și România. Spiritul său de întreprinzător și viziunea sa despre Franţa și România îl definesc ca un poligraf european entuziast.

     Cuvinte-cheie: Lautréamont – Românizare – România Franța – Antisemitism

 

 

POEZIA FRANCEZĂ

 

Michel Wattremez, prefață la Anthologie bilingue français-thaï de la poésie française du XXème siècle, sub direcția lui Chetana Nagavajara, Bangkok, 2002.

Fidelă proiectului elaborat de profesorul Nagavajara și conform principiului acestuia (studiile literare și umanistice clădesc o punte între culturile lumii în folosul tinerilor), o echipă de academicieni thailandezi - Achara Wanachaet, Ubon Chotivisit și Thira Suksawasdi na Ayuthaya - a încercat să prezinte treizeci de poeţi din zona francofonă ca „conștiințe critice” ale vremii noastre. [...]